VNPT đem cả tỷ USD gửi ngân hàng lấy lãi?

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ( VNPT ) vừa ra mắt báo cáo tài chính năm 2017.

Theo số liệu hợp nhất, năm qua, VNPT ghi nhận 52.861 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 4,5% so có năm 2016. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 12.369 tỷ đồng, tăng 17%.

Năm 2017, VNPT cũng ghi nhận 2.548 tỷ đồng doanh thu làm việc tài chính, tăng 12,4%. Song song, lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 153 tỷ đồng, gấp 2,7 lần năm 2016.

Về kinh phí, VNPT ghi nhận 231 tỷ đồng kinh phí tài chính, giảm 36%. Trong khi đấy, kinh phí phân phối hàng ở mức 4.339 tỷ đồng, tăng 18,6%; kinh phí quản lý công ty ở mức 5.626 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Tựu chung, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VNPT đạt 5.156 tỷ đồng, tăng 23,5% so có năm 2016.

Vốn chủ có của VNPT đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 64.700 tỷ đồng, tăng 2% so có đầu năm. Nợ phải trả ở mức 30.932 tỷ đồng, tăng 19,5%; trong đấy nợ ngắn hạn chiếm 95,5%.

Tổng tài sản của VNPT đến hết ngày 31/12/2017 đạt 95.633 tỷ đồng, tăng 7% so có hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của VNPT tập trung ở khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn có 35.044 tỷ đồng (tương đương 1,5 tỷ USD) và Tài sản cố định có 37.761 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính mà VNPT ra mắt không có đầy đủ phần Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định ở Nghị định 81/2015/NĐ-CP, tuy nhiên, có thể dự báo được khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn ở đấy chủ yếu bao gồm tiền gửi ngân hàng.

Theo quy định về hạch toán kế toán, khoản mục Đầu tư tài chính tài chính ngắn hạn gồm 3 tài khoản: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (chủ yếu là Đầu tư chứng khoán kinh doanh), Đầu tư ngắn hạn khác (chủ yếu là Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) và Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Với quy định nghiêm ngặt về kinh doanh chứng khoán đối có 1 số công ty nhà nước, đảm bảo VNPT sẽ rất hạn chế đầu tư chứng khoán kinh doanh. Do đấy, khả năng cao là phần đông khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn là Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn và nếu có thêm thì là đầu tư trái phiếu.

Thống kê từ phần đông 1 số báo cáo tài chính nhìn chung và 1 số báo cáo tài chính của 1 số công ty nhà nước lớn nói riêng cũng cho thấy, phần đông khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn (không quá 1 năm).

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *