Vinalines dự kiến lỗ trên 1.100 tỷ nửa đầu năm 2018

Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ – Vinalines chuẩn bị đạt 533 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chuẩn bị âm (-) 1.140 tỷ đồng. Doanh thu 6 tháng cuối năm 2018 chuẩn bị đạt 504 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế chuẩn bị đạt 179 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty mẹ – Vinalines đặt mục tiêu doanh thu 1.048 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 221 tỷ đồng. Con số này năm 2020 chuẩn bị đạt 1.063 tỷ đồng và 279 tỷ đồng.

Phía Vinalines cho biết sở dĩ lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 rất kém khả quan là do trước cổ phần hóa (chuẩn bị ngày 30/6/2018), tổng doanh nghiệp này phải tập trung tái cơ cấu đội tàu, phân phối bớt 1 số tàu không hiệu quả.

Đồng thời, Vinalines phải xử lý tài chính ở thời điểm chuyển sang doanh nghiệp cổ phần theo giải đáp của Bộ Tài chính.

Trong đấy, một số khoản chênh lệch phân tách lại vốn đầu tư giảm so có xác định giá trị doanh nghiệp do giảm giá chứng khoán, thua lỗ hạch toán vào kết quả kinh doanh. Cùng có đấy, khi Vinalines chuyển sang cổ phần mới được hạch toán một số khoản lương khác.

Vinalines cũng tiết lộ một số tiêu chí chọn lọc nhà đầu tư chiến lược.


  • Vinalines đang là “con nợ” của các tổ chức tín dụng nào?

Một số tiêu chí đáng chú tâm trong chọn lọc nhà đầu tư chiến lược có thể kể đến như: phải tiếp tục duy trì ngành nghề kinh doanh chính và thương hiệu của Vinalines tí nhất 3 năm; không giao dịch cổ phần trong 3 năm; cộng ngành nghề kinh doanh chính hoặc có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính của Vinalines; có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, nếu làm việc ngoài ngành kinh doanh chính thì vốn điều lệ phải trên 2.000 tỷ đồng.

Thời hạn nộp hồ sơ là trước 17h00 ngày 12/7/2018 và phải đặt cọc 20% giá trị cổ phần khi đăng ký mua.

Mới đấy, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 751/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Theo chọn lọc, Vinalines sẽ cổ phần hóa theo hình thức kết hợp vừa phân phối bớt 1 phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Vinalines sau khi cổ phần hóa là 14.046 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần Vinalines là 1.404.605.800 cổ phần. Trong đấy, Nhà nước nắm giữ 912.993.770 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần phân phối ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 2.293.900 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.

Cùng có đấy, cổ phần phân phối cho nhà đầu tư chiến lược là 207.280.921.160 cổ phần, chiếm 14,8% vốn điều lệ; cổ phần phân phối đấu giá công khai là 280.921.160 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

Giá khởi điểm chào phân phối cổ phần lần đầu (IPO) khi thực hiện cổ phần hóa Vinalines là 10.000 đồng/cổ phần.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *