Việt Nam đặt mục tiêu có 3-5 ngân hàng niêm yết ở TTCK nước ngoài, 2-3 ngân hàng nằm trong top 100 châu Á

Theo đấy, Chiến lược đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước về mục tiêu điều hành chính sách bán hàng tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức thích hợp có định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến 1 số tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ – con, trong đấy công ty mẹ là tổ chức tín dụng; đến cuối năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ đa số 1 số tiêu chuẩn giám sát ngân hàng hiệu quả theo Basel.

Đẩy mạnh phát triển chi trả không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện chi trả ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%.

Tăng số lượng công ty và người dân tiếp cận có 1 số dịch vụ tài chính, ngân hàng do 1 số tổ chức tín dụng cung ứng. Tập trung phát triển 1 số loại hình dịch vụ thích hợp phục vụ 1 số nhóm dân cư chưa hoặc ít được tiếp cận có dịch vụ ngân hàng truyền thống ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó.

Phát triển hệ thống 1 số tổ chức tín dụng thích hợp có điều kiện kinh tế – xã hội và hiện trạng của hệ thống qua từng GĐ. Cụ thể, GĐ 2018 – 2020 tiếp tục cơ cấu lại hệ thống 1 số tổ chức tín dụng gắn có trọng tâm là xử lý cơ bản, triệt để nợ xấu và 1 số tổ chức tín dụng yếu kém bằng 1 số hình thức thích hợp…

Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ nâng cao Bên cạnh đấy năng lực tranh giành, tăng sự minh bạch và tuân thủ 1 số chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong vận hành của 1 số tổ chức tín dụng. Phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 ngân hàng thương mại nằm trong tốp 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài sản) trong khu vực châu Á và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên phân khúc chứng khoán nước ngoài.

Đưa tỷ trọng lương từ dịch vụ của 1 số ngân hàng trong tổng lương lên 12 -13% vào năm 2021 và đến cuối 2025 vào khoảng 16-17%; hoàn thành việc niêm yết 1 số ngân hàng cổ phần; nâng cao vốn pháp định cho 1 số quỹ tín dụng nhân dân.

Nợ xấu của toàn hệ thống 1 số tổ chức tín dụng dưới 3% (không bao gồm nợ xấu của 1 số TCTD đã được Chính phủ phê duyệt phương án xử lý).

Chiến lược cũng đưa ra 1 loạt 1 số nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đầy đủ 1 số quy luật của kinh tế phân khúc, thích hợp có thông lệ quốc tế và cung cấp đề nghị hội nhập; đổi mới khuôn khổ chính sách bán hàng tiền tệ, công tác quản lý ngoại hối và vàng; phát triển, quản lý và giám sát 1 số hệ thống chi trả quan trọng trong nền kinh tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng, thích hợp có thông lệ và chuẩn mực quốc tế; phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tân tiến, tạo cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng…

Thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về: Hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp; khung pháp lý về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ; Hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp…

Giai đoạn 2018-2020, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng (cấu phần về tập đoàn tài chính).

Giai đoạn 2021-2025, sẽ xây dựng và triển khai 03 dự án luật: Dự án Luật Các hệ thống thanh toán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm tiền gửi; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *