‘Trùm’ khoáng sản TKV báo lãi 2017 tăng gấp 3 lần lên 3.000 tỷ, tổng nợ gần 100.000 tỷ

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ( TKV ) vừa mở phân phối báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Theo báo cáo, doanh thu thuần năm qua của TKV đạt 79.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so có năm 2016. Trong đó, 61% là doanh thu từ mảng kinh doanh than, 15% là từ mảng kinh doanh khoáng sản, 14% là từ mảng sản xuất điện, còn lại là kinh doanh chất liệu nổ và 1 vài làm việc kinh doanh khác.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ 80,7% xuống 78,4% khiến lợi nhuận gộp của TKV tăng tới 25%, đạt 17.101 tỷ đồng.

Về giá thành, năm 2017, TKV ghi nhận 5.368 tỷ đồng giá thành tài chính (trong đó 91% là giá thành lãi vay), tăng 32% so có năm 2016; cộng có đó là 3.092 tỷ đồng giá thành phân phối hàng, tăng 7,2% và 5.951 tỷ đồng giá thành quản lý công ty, giảm 4%.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.050 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của TKV đạt 140.211 tỷ đồng, tương đương hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của TKV tập trung ở tài sản cố định có 84.925 tỷ đồng, hàng tồn kho có 17.792 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn có 11.645 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ có đến hết ngày 31/12/2017 của TKV ở mức 40.847 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so có đầu năm. Tổng nợ phải trả lên đến 99.364 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4%; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 76.525 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đó https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *