“Sếp” người Malaysia chi tiền chính thức sở hữu cổ phiếu Yeah1

Giao dịch của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) mới được ra mắt trên HoSE.

Theo đó, ông Loh Yean Wei Jason, Phó Tổng giám đốc YEG đã mua vào 1.410 cổ phiếu , trong tổng số 2.000 cổ phiếu đăng ký mua. Giao dịch thực hiện theo phương thưc khớp lệnh từ ngày 7-10/9/2018.

Với giá cổ phiếu YEG ở vùng 217.000 đồng/cổ phiếu, ông Loh Yean Wei Jason đã phải chi dao động hơn 300 tỷ đồng, tương đương hơn 13.000 USD.

Mới đó, cổ đông nước ngoài là Macquarie Bank (Australia) đã mua vào 31.190 cổ phiếu YEG, nâng mật độ nắm giữ từ hơn 1,55 triệu cổ phiếu, tương đương mật độ 4,96% lên hơn 1,58 triệu cổ phiếu, tương đương mật độ 5,06%. Theo đó, Macquarie Bank trở thành cổ đông lớn ở YEG.

Trước đó 1 tháng, tổ chức này áp dụng phân phối ra cổ phiếu để giảm mật độ có xuống dưới 5%.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đó https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *