Sau năm 2050, Việt Nam sẽ có đường sắt tốc độ cao 350km/h

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương thực hiện việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (Dự án) để trình Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở văn bản số 2155/VPCP-CN ngày 8/3/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ GTVT thực hiện 1 vài quy trình, thủ tục thẩm định, thẩm tra và chi phí liên quan đến Dự án theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT và 1 vài cơ quan liên quan căn cứ tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm phối hợp nghiêm ngặt có Bộ GTVT để đẩy nhanh công đoạn lập, thẩm định và trình 1 vài cơ quan có thẩm quyền về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Trước đấy, để cung cấp nhu cầu vận tải và tăng cường sự kết nối giữa 1 vài đô thị lớn trên trục Bắc – Nam (nhất là việc kết nối hai trọng điểm kinh tế lớn là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM) bằng hệ thống giao thông vận tải tốc độ cao, an toàn; đồng thời, phát triển hài hòa 1 vài phương thức vận tải; trên cơ sở yêu cầu của Bộ GTVT, Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải các con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải các con phố sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015).

Theo đấy, dự kiến công đoạn phát triển tuyến các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam có 1 vài GĐ như sau: Đến năm 2020, nghiên cứu phương án thi công mới tuyến các con phố sắt tốc độ cao, các con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa trên trục Bắc – Nam, trong đấy dự kiến 1 vài điều kiện cần thiết để từng bước ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn, đặc thù khu vực kết nối có Hà Nội và TP.HCM như 1 vài đoạn Hà Nội – Vinh, TP.HCM – Nha Trang.

Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai thi công mới tuyến các con phố sắt tốc độ cao (trước mắt khai thác tốc độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h), các con phố đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng tuyến có thể cung cấp khai thác tốc độ xa lộ 350 km/h trong tương lai, ưu tiên thi công trước các đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn trên trục Bắc – Nam theo khả năng huy động vốn.

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu đã đi vào hoạt động toàn tuyến các con phố sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc – Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ xa lộ 350 km/h.

Căn cứ công đoạn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT triển khai rà soát 1 vài nghiên cứu trước đấy về Dự án các con phố sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam để cập nhật, đã đi vào hoạt động Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *