Quyền lợi BHYT sau 5 năm liên tục tham gia

Theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014, từ ngày 1/1/2015, 1 vài trường hợp có thẻ Bảo hiểm y tế đã tham dự Bảo hiểm y tế từ đủ 5 năm liên tục kể từ ngày tham dự và có số tiền cộng chi trả kinh phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương bổng cơ sở thì sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cộng chi trả trong năm” và được hưởng 100% kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho 1 vài lần khám chữa bệnh thứ hai.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham dự Bảo hiểm y tế không phải chi trả phần cộng chi trả 5% hoặc 20% kinh phí khám chữa bệnh (chỉ ứng dụng đối có trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Người tham dự bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng có mức hưởng 100% kinh phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham dự bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cộng chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương bổng cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Để được hưởng 100% kinh phí khám chữa bệnh khi tham dự bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên thì cần cung cấp 1 vài điều kiện sau:

+ Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên;+ Có số tiền cộng chi trả kinh phí chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương bổng cơ sở;

+ Đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến.

Đối tượng được BHYT chi trả 100% gồm:

Trẻ em dưới 6 tuổi

– Đối có người có công có 1 vàih mạng

– Đối tượng đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

– Đối tượng khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến xã

– Trong trường hợp tổng kinh phí 1 lần khám chữa bệnh thấp hơn 15%mức lương bổng cơ sở

– Đối tượng tham dự BHYT liên tục 5 năm trở lên tính từ thời điểm đi KCB đúng tuyến và có số tiền cộng chi trả kinh phí KCB BHYT lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương bổng cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần kinh phí cộng chi trả làm căn cứ để cơ quan BXHH cấp “Giấy chứng nhận không cộng chi trả trong năm”.

BHYT sẽ chi trả 95% cho 1 vài đối tượng sau:

– Đối có người đang hưởng lương bổng hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

– Người thuộc hộ gia đình nghèo

– Người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội gặp khó, đặc thù gặp khó

– Thân nhân của liệt sỹ (bố, mẹ, vợ, con đẻ)

Đối có 1 vài đối tượng tham dự BHYT khác không thuộc đối tượng hưởng trên (bao gồm cả NLĐ tham dự BHYT ép buộc và tự nguyện) phải đồng chi trả 20%.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đó https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *