PVN phát hiện mỏ dầu khí mới

Phát hiện dầu khí mới này sẽ góp phần tăng thêm trữ lượng khai thác dầu khí trong 1 số năm tới. Đồng thời, góp phần cải thiện sản lượng khai thác dầu khí trong bổi cảnh 1 số mỏ dầu Việt Nam bước vào GĐ cuối có việc suy giảm sản lượng môi trường xung quanh.

Trước đấy, trong 7 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 14,48 triệu tấn, vượt 4,6% kế hoạch 7 tháng và bằng 63,4% kế hoạch năm. Trong đấy, sản lượng khai thác dầu đạt 8,32 triệu tấn.

Sản lượng dầu khai thác như trên đấyng góp vào tổng doanh thu 7 tháng đầu năm 2018 của PVN có mức 332,2 nghìn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 7 tháng. Số tiền PVN nộp ngân sách đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 17,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm.

Để vận hành hiệu quả hơn, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được triển khai khẩn trương. Mô hình quản trị của Công ty Mẹ – Tập đoàn đã được tinh gọn, cắt giảm trung gian.

Tập đoàn đã đã đi vào hoạt động phân phối cổ phần lần đầu 3 đơn vị và đã tổ chức thành công đại hội cổ đông lần đầu là PVOil, PVPower và BSR và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang doanh nghiệp cổ phần.

Theo bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2017 do Tổng cục Thuế mở phân phối, nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được ghi nhận nằm trong nhóm 1 số doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của nền kinh tế.

Đó là Tổng doanh nghiệp Khí Việt Nam (PVGAS) đứng thứ 3; Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ 18; Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đứng thứ 27; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đứng thứ 33…

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *