Nửa năm, Xi măng Việt Nam bất ngờ lãi gần 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo, doanh thu từ phân phối hàng và cung cấp dịch vụ của Vicem đạt hơn 13.764 tỷ đồng, tăng 5,1% so có 13.086 tỷ đồng của 6 tháng đầu 2017.

Trừ chiết khấu thương mại hơn 351 tỷ đồng và hơn 1,3 tỷ đồng hàng trả lại, doanh thu thuần của Vicem trong 6 tháng đầu năm vẫn còn hơn 13.411 tỷ đồng, tăng 6,1%. Trong đấy, phân phối xi măng có lại doanh thu chủ yếu 85,4%, còn lại đến từ phân phối clinker và 1 số vận hành khác.

Doanh thu vận hành tài chính trong kỳ đạt gấp 3,3 lần có hơn 97 tỷ đồng, nhờ tăng lên khoản lãi chênh lệch tỷ giá 52,9 tỷ đồng và lãi tiền gửi, tiền cho vay 29,4 tỷ đồng.

Trong dao động thời gian trên, một vài doanh nghiệp liên doanh, liên kết trên có lại cho Vicem 276 tỷ đồng, giảm 10,9%.

Các vận hành khác như thanh lý tài sản, phạt vi phạm hợp đồng, lương khác có về cho Vicem gần 24 tỷ đồng, giảm 93% so có 274,9 tỷ đồng của cộng kỳ 2017.

Trong kỳ, một vài khoản chi cho quản lý doanh nghiệp, cho phân phối hàng và lãi vay lần lượt là 483 tỷ đồng, 536 tỷ đồng và 463 tỷ đồng.

Trừ một vài khoản kinh phí, Vicem lãi trước thuế hơn 1.213 tỷ đồng, tăng 4,0%; lãi sau thuế hơn 952,8 tỷ đồng, riêng lãi ròng giảm nhẹ 3% , đạt hơn 859 tỷ đồng.

Vẫn theo báo cáo, tính đến 30/06, tổng giá trị đầu tư vào một vài doanh nghiệp liên doanh, liên kết của Vicem xấp xỉ 4.105 tỷ đồng, giá trị đầu tư góp vốn vào đơn vị khác hơn 384 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng giá trị cổ tức được chia từ một vài doanh nghiệp liên kết này đa số đều ghi nhận giá trị âm. Trong đấy, ở Công ty Xi măng Nghi Sơn âm 101 tỷ đồng, Công ty TNHH Siam City Cenment (Việt Nam) âm 120 tỷ đồng, Công ty Xi măng Chinfon âm 33 tỷ đồng, CTCP Xi măng Tây Đô âm 7,3 tỷ đồng, CTCP Bao bì Hà Tiên âm 1,2 tỷ đồng, CTCP Bao bì Xi măng Hoàng Thạch âm 1,1 tỷ đồng,

Tổng kinh phí thi công căn bản dở dang của doanh nghiệp tính đến 30/6 gần 2.741 tỷ đồng. Trong đấy, dự án Trung tâm điều hành và chuyển nhượng Vicem hơn 769,8 tỷ đồng, Dự án đường bộ BOT Phú Hữu hơn 357,5 tỷ đồng, một vài dự án ở Bình Phước hơn 356,7 tỷ đồng, dự án Khu thành phố xi măng Hải Phòng hơn 123 tỷ đồng, dự án thi công Khu tổng hợp Vĩnh Tuy hơn 60 tỷ đồng…

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *