Những thay đổi lớn về lương và BHXH của người lao động

Ngày 21/5/2018, Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách bán hàng tiền lương bổng đối có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong công ty đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về cải cách chính sách bán hàng bảo hiểm xã hội cũng được ban hành.

2 Nghị quyết này có nhiều cách tân lớn về chính sách bán hàng tiền lương bổng cũng như Bảo hiểm xã hội của người lao động.

Những cách tân lớn về lương bổng và BHXH của người lao động

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đó https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *