Những con số biết nói chứng minh “kiếp gia công” tại Việt Nam vẫn kéo dài

8,6 tỷ USD là tổng phí mà những công ty Việt Nam thu được từ làm việc nhận gia công, lắp ráp cho hàng hoá nước ngoài trong năm 2016. Con số trên được Tổng cục Thống kê nêu ra ở Họp báo Công bố kết quả chính thức tổng điều tra kinh tế năm 2017, sáng 19/9.

Theo ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê, đây là nội dung mới, lần đầu được đưa vào cuộc tổng điều tra.

Năm 2016, Việt Nam có 1.740 công ty thực hiện làm việc gia công hàng hoá có nước ngoài. Trong đây, 1.687 công ty nhận gia công hàng hoá cho nước ngoài, 52 công ty gửi nguyên liệu ra nước ngoài để gia công.

Nhóm hàng chính của làm việc gia công bao gồm: dệt may, giày dép, điện tử máy tính, hotline và hàng hoá khác.

Trong số tổng phí gia công 8,6 tỷ USD đã nêu, phí từ làm việc gia công dệt may và giày dép chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể, ngoại tệ do nhóm dệt may thu về là 4,1 tỷ USD, chiếm 48%. Giày dép là 2,7 tỷ USD, chiếm 32%.

Lắp ráp hotline máy tính chỉ thu về được 268 triệu USD, chiếm 3,1%, lắp ráp điện tử máy tính là 63 triệu USD, chiếm 0,7%.

Tổng cục Thống kê cho biết tổng giá trị nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho quá trình gia công, lắp ráp đạt 20,2 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm sau gia công, lắp ráp đạt 32,4 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đây, khối FDI chiếm trọng số lớn nhất có giá trị hàng hoá sau gia công đạt 25,6 tỷ USD.

Như vậy, khối FDI chiếm tới 78,9% tổng giá trị hàng hoá sau gia công. Bên cạnh đây, nguyên liệu nhập khẩu cho gia công của khối này là 16,3 tỷ USD, chiếm 80,5% tổng giá trị nguyên liệu nhập khẩu.

Có thể thấy làm việc gia công ở Việt Nam đang sử dụng đa phần nguyên liệu đầu vào do đối tác nước ngoài cung cấp và có. Đây chính là lý do khiến mật độ giá trị nguyên liêu nhập khẩu về để gia công, lắp ráp so có tổng giá trị hàng hoá sau gia công ở mức khá cao, lên đến 62,3%.

Trong đây, nhóm hàng hotline chiếm mật độ cao nhất có 78,9%, hàng điện tử máy tính là 76,4%, dệt may là 67,1%, giày dép là 47%…

Số liệu cho thấy nhóm hàng hotline và điện tử máy tính gần như công ty Việt Nam chỉ thu được phí gia công, lắp ráp do nước ngoài trả mà không cung cấp nguyên liệu phụ trợ sản xuất trong nước cho làm việc gia công đối có 2 nhóm hàng này.

Trong khi đây, mật độ này ở nhóm hàng dệt may, giày dép thấp hơn cho thấy ngoài nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, Việt Nam có cung cấp thêm nguyên lệu đầu vào và sản xuất trong nước phụ vụ cho quá trình gia công.

Mặt khác, ở 2 nhóm hàng này ngoài khoản phí gia công, công ty Việt còn thu được 1 khoản ngoại tệ từ việc cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào, góp phần nâng cao mật độ nội địa hoá.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đây https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *