Công ty kiểm toán nói gì về báo cáo tài chính sau soát xét của BIDV?

BIDV là ngân hàng thương mại có cổ phần nhà nước. Tính đến 30/6/2018, tổng tiền gửi bạn đạt 964 nghìn tỷ đồng, tăng 12,18% so có đầu năm.

Trong tổng vốn huy động, tiền gửi có kỳ hạn đạt 790 nghìn tỷ đồng (tăng 14% so có đầu năm) chiếm 82% trong khi cuối năm trước là 80,7%; tiền gửi không kỳ hạn đạt 173 nghìn tỷ đồng (tăng 8,3%) chiếm gần 18%. Tiền gửi bằng VNĐ tăng 12,8%, tiền gửi USD tăng 1,7%.

6 tháng đầu năm giá thành dự phòng của BIDV tăng mạnh lên 10.006 tỷ đồng, tăng 58,06% so có cộng kỳ. BID cũng đã xóa 10.848 tỷ đồng nợ xấu trong 6 tháng đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu sau xử lý là 1,49% (cuối năm 2017 là 1,61%).

Lợi nhuận trước thuế đạt 2.551 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIDV đạt 5.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so cộng kỳ năm ngoái.

Ngày 29/8 vừa qua, ngân hàng này đã có đăng tải tài liệu về Báo cáo tài chính hợp nhất giữa nên độ đã được soát xét. Theo đấy, doanh nghiệp kiểm toán Ernst & Young Việt Nam có nhận định:

“Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo không ánh trung thực và hợp lý, trên những khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất giữa niên độ của ngân hàng ở ngày 30/6/2018;

Kết quả vận hành kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc cộng ngày, thích hợp có những Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán những tổ chức tín dụng Việt Nam và vá quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ”.

Chỉ đi ngang qua cửa hàng Zara ở Hà Nội, người phụ nữ bị nhân viên lục đồ, coi như kẻ cắp

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *