BIDV tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018.

Thời gian để thực hiện việc lấy ý kiến này bắt đầu từ 15/10 – 30/10/2018, có thể được Ủy viên phụ trách HĐQT điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

Trong năm 2017, BIDV đã áp dụng hai lần chốt quyền cổ đông lấy ý kiến, tuy nhiên đều bất thành.

“Chuyện lạ” ở 5 cảng biển lớn nhất Việt Nam sau cổ phần hóa

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *