Entries by admin

Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tổng công ty thứ 6 của Viettel, có gì đặc biệt?

Giấc mơ Viettel 4.0 Thực tế, không phải đến bây giờ mà ngay từ 8 năm trước (2010) khi “một vàih mạng công nghiệp 4.0” hay “Chính phủ điện tử” còn là 1 khái niệm mới trên địa cầu thì Viettel đã bắt đầu nghiên cứu về Chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng […]