9 tháng tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52%

Báo cáo của Tổng Cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 20/9/2018, tổng phương tiện chi trả tăng 8,74% so có cuối năm 2017 (cộng kỳ năm 2017 tăng 9,59%); huy động vốn của 1 vài tổ chức tín dụng tăng 9,15% (cộng kỳ năm 2017 tăng 10,08%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52% (cộng kỳ năm 2017 tăng 11,02%).

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của 1 vài tổ chức tín dụng nhìn chung tương đối ổn định, mặc dù 1 số ngân hàng đã có động thái tăng lãi suất huy động nhưng mức độ tăng nhỏ, chẳng thể hiện xu hướng tăng của phân khúc.

Hiện mặt bằng lãi suất huy động đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,6%-1%/năm đối có tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3%-5,5%/năm đối có tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3%-6,5%/năm đối có tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5%-7,3%/năm.

Lãi suất cho vay đồng Việt Nam phổ biến dao động 6%-9%/năm đối có ngắn hạn và 9%-11%/năm đối có trung và dài hạn; đối có bạn tốt, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4%-5%/năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển hướng theo hướng tích cực tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là 1 vài lĩnh vực ưu tiên, 1 vài dự án lớn, trọng tâm trọng tâm theo chủ trương của Chính phủ.

Trong khi đấy, báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tổng vốn huy động đến đầu tháng 9 đạt 2.144 ngàn tỷ đồng, tăng 0,39% so có tháng trước (chỉ số này của tháng trước: -0,01%); tăng 11,2% so có tháng cộng kỳ. Trong đấy, vốn huy động của 1 vài Ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 52,16% tổng vốn huy động, tăng 11,39% so tháng cộng kỳ.

Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng 48,26% tổng vốn huy động, tăng 4,1% so có tháng cộng kỳ. Theo loại tiền gửi, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 11,23%, tăng 4,62% so tháng cộng kỳ. Vốn huy động VNĐ tiếp tục tăng trưởng nhanh và chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng nguồn vốn, chiếm 88,77%; tăng 12,09% so tháng cộng kỳ.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đô thị đến đầu tháng 9 đạt 1.954 ngàn tỷ đồng, tăng 17,91% so có tháng cộng kỳ và tăng 10,92% so có 31/12/2017. Trong đấy, dư nợ tín dụng của 1 vài Ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.023 ngàn tỷ đồng, chiếm 52,38% tổng dư nợ, tăng 14,71% so tháng cộng kỳ năm trước.

Dự ước dư nợ tín dụng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao so có 1 vài năm trước, giúp cho công ty có thời cơ tiếp cận nguồn vốn vay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo loại tiền, dư nợ bằng ngoại tệ đạt 169 ngàn tỷ đồng, chiếm 8,66% tổng dư nợ, tăng 7,36% so có cộng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1.784 ngàn tỷ đồng, chiếm 91,34% tổng dư nợ, tăng 19,02% so có tháng cộng kỳ.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *