5 tháng, thu thuế nộp ngân sách hơn 1.600 tỷ đồng

Báo cáo cho thấy, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là trên 4.100 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 324 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 5.700 tỷ đồng, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.600 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế ở trụ sở cơ quan thuế, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy đến hết tháng 5/2018, ngành thuế đã kiểm tra được hơn 164.600 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 72,85 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 27,31 tỷ đồng, giảm lỗ 16,83 tỷ đồng.

Về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị tăng lên, báo cáo cho thấy, tổng số chọn lọc hoàn thuế của 63 cục thuế đã được thanh tra, kiểm tra là hơn 1.800 chọn lọc, tương ứng có số tiền hoàn là trên 11.000 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra, kiểm tra ở công ty, Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành đã áp dụng thanh tra, kiểm tra được 75 công ty có làm việc chuyển nhượng liên kết. Qua đấy truy thu, truy hoàn và phạt hơn 323 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 1.800 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,65 tỷ đồng và điều chỉnh tăng lương chịu thuế trên 837 tỷ đồng.

Theo chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra ở trụ sở người nộp thuế năm 2018 đã được Tổng cục Thuế giao cho 63 cục thuế tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, trong năm 2018 những cục thuế áp dụng thanh tra 7.227 công ty, đồng thời kiểm tra thuế ở trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc.

Trong đấy, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 công ty, 17.324 cuộc kiểm tra; Cục Thuế TP.HCM sẽ thực hiện thanh tra 1.556 công ty, 22.433 cuộc kiểm tra.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *